Skadet seg på glass

To ambulanser er sendt til en fest på Storetveit. To person skadet seg på glasskår.