Seksdoblet salget

Den grønne næringsklyngen i Lærdal er i sterk vekst. Bøndene har hatt suksess med sitt eget samvirke som satser på nisjemarkeder.