Fjellvandrer ute av kurs

Tyskeren hadde gått i 14 dager da han mistet kartet i elven.