Få klager på sykehjemmene

Helsetilsynet i Hordaland får forholdsvis få klager som gjelder personer som blir feilbehandlet på sykehjem.