Stritter imot piggdekk-anke

Et stort flertall i bystyret ønsker fortsatt piggdekkavgift i Bergen. Heller ikke byrådspartiene Venstre og KrF vil anke Vegdirektoratets avslag om å fjerne avgiften.