Herman Friele og verdenslederne

Lianna Havel (15) fra USA har autografer fra Tony Blair, Paven, Jimmy Carter og Kofi Annan. Nå har hun kastet seg over Herman Friele.