Eit bompenge-ja føreset statleg tilskot

Dersom staten stiller opp med minst 50 prosent av kostnadene, vil truleg alle kommunane i Nordhordland godta bompengar på resten.