Lover opplæring og nye stoler

På Flesland lover man full rutinegjennomgang og nye løftestoler etter Tone Fosslands fallulykke.