Ni av ti får førsteønsket

Nesten ni av ti søkjarar til vidaregåande utdanning i Hordaland får plass på det kurset dei vil.