Krasjet i gårdsbutikk

I høy fart. Så stakk mannen (28) og kvinnen (30) av.