Tryggleiken under villskapen

Under fjell og skreder ligg Agatunet som ein folkeleg protest mot villskapen rundt.