Hevder utviklingshemmede elever blir sparepost

Norsk forbund for utviklingshemmede hevder at fylkeskommunen ønsker å fjerne et femte år for utviklingshemmede på videregående.