- Flytt fylkeskommunen til Voss!

Bergen Unge Høyre vil flytta administrasjonen i Hordaland fylkeskommune til Voss og bruka fylkesbygget i Bergen til studentbustader.