Inhabil dommer måtte vike plass

Sorenskriveren ville dømme i en barnebortføringssak selv om han tidligere hadde dømt i foreldrenes disfavør.