- Ikke helt uvanlig

Det skal mye til for å frata et menneske evnen til å disponere over penger sine, ifølge jussprofessor.