- Vi hørte det buldret

Et stillas falt ned ved Bergensklinikkene.