Håper å fjerne luktplagen

Mjelstad Miljø, som BiR eier, har engasjert et selskap som skal komme med tiltak for å fjerne luktplagen.