Hansen nekter å vise regnskapet

Tillitsvalgte får ikke se regnskap for Pensjonistpartiets bystyregruppe.