Feilparkerer som aldri før

16.296 parkeringsbøter ble ilagt i løpet av årets fire første måneder.