Vil ha Vest Tank til retten

Vest Tank-skandalen i Gulen er et av de groveste tilfeller av miljøkriminalitet som er avdekket i Norge, mener Bellona.