Reddet hjort med truck

Hjorten kom seg ikke opp av vannet. Men redningsmennene visste råd.