Sjekker opp-ned jolle

En jolle er observert med kjølen opp ved Knappenfjellet i Grimstadfjorden. Politiet har nå sjekket jollen, og ikke funnet annet enn grønske.