Ingen forsinket julegave

Bystyret sa nei til Rødts forslag om å gi sosialhjelpsmottakere en ekstra ukes tilskudd i forsinket julebonus.