• VIL HA TILLIT: Even Sønsterudbråten (18) og Britt Kristin Ludvigsen (18) i Elevorganisasjonen i Hordaland ser ikke bort fra at enkeltelever vil utnytte muligheten de har til å fjerne skulk fra vitnemålet. De mener likevel at det er viktig at elevene vises tillit. FOTO: Paul S. Amundsen

Får stryke tre uker med skulk

Skoleelever over 18 år kan ganske enkelt fjerne nesten tre ukers skulk fra vitnemålet. Alt de trenger å gjøre er å levere egenmelding om at de har vært syke.