- Presset fra skanse til skanse

Aktor i Vie-saken mener det er grunn til å stille spørsmål ved Johan Martin Vies forklaringer i retten.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

I dag klokken 09 startet prosedyrene i Vie-saken i Bergen tingrett.

Aktor sier i sin prosedyre at han vil kreve forvaring med en tidsramme på ti år. Minstetiden mener han må være seks år.

Troverdighet

— Retten må være tilnærmet 100 prosent sikker på at tiltalte er skyldig og at handlingene er gjort med forsett for å dømme ham. Vurderingen skal være individuell for hver enkelt post i tiltalen, retten skal ikke tenke «alt eller ingenting», sa aktor Arild Oma i starten av sin prosedyre.

Han fortsatte med å stille spørsmål ved tiltaltes troverdighet.

— Min oppfatning er at tiltalte under etterforskningen har tilpasset sine forklaringer etter det bevisbildet som har vært til en hver tid, og ikke innrømmet mer enn høyst nødvendig. Han er presset fra skanse til skanse etter hvert som nye bevis har dukket opp i form av bilder eller forklaringer fra fornærmede. Det er grunn til å stille spørsmål ved den forklaringen tiltalte har gitt i retten, når han nå ber om å bli trodd på den versjonen, sa Oma.

Trolig kommer prosedyrene fra aktor og forsvarer ikke til å bli ferdige i dag.

- Kastet seg på

Både i forhold til forholdene i Brasil og Romania mener aktor at Vie har bidratt minst mulig til oppklaringen.

— Han har konsekvent motarbeidet etterforskningen hele veien. I forhold til guttene i Romania har tiltalte etter min oppfatning også bevisst prøvd å legge skylden på andre. Hvis vi ikke hadde hatt så gode tekniske bevis, gjennom chattelogger og bilder, kunne lett en annen enn Vie ha blitt beskyldt for de grove forholdene i Romania, sa Oma.

Aktormener også at Vie har «kastet seg på» forklaringen fra en av de rumenske guttene. Gutten hevdet i et avhør at et angivelig grovt overgrep var simulert.

— Simulering er ikke noe Vie har snakket om før han kom i retten. Nå bruker han denne forklaringen på flere av overgrepene. Vi mener at gutten som bruktebegrepet «simulering» gjorde det fordi han syntes det ble for pinlig det han hadde vært med på.

Kynisme

Aktor viste til alvoret og omfanget i tiltalebeslutningen.

— Det er fem forhold med en strafferamme på 21 år. Dernest er det snakk om overgrep mot en lang rekke barn under 16 år, og at det er gitt vederlag for seksuell omgang.

Oma sa videre at Vie ikke har gjort dette bare for sin egen del, men også for å hjelpe andre til å utnytte barn. Han viste her til menneskehandelbiten av tiltalen, der Vie er tiltalt for å ha hjulpet en italiener til å skaffe seg unge

gutter i Romania.

— Menneskehandelen viser kynismen i dette. Denne kynismen ser vi også igjen i alle chatteloggene, der det åpenbart planlegges reiser med tanke på å utnytte barn, sa Oma.

Det hele og fulle ansvar

Aktor sa at Vie helt mangler forståelse for hva disse barne er utsatt for, spesielt de yngste.

— Tiltalte er spurt hva han tenkte da han lastet ned bilder av barn helt ned mot spedbarnsalder. For ham var det nærmest som en film, noe somn ikke var virkelig. Dette gir et alvorlig varsko om manglende evne til å sette seg inn i barns situasjon, sa aktor Arild Oma.

Han slo fast at Vie har det hele og fulle ansvar for det som har skjedd.

— For ham er det barn som bare har hatt det gøy og ikke har tatt skade av det. Det kan godt stennme at noen av de har syntes det har vært spennende vært og vært lokket av penger. Kanskje forsto de ikke alvoret da, men det skal ikke være til Vies fortjeneste. Han har helt og fullt ansvar for at han lar det skje, og det ser ut som om han mangler den innsikten.

Fare for gjentagelse

Når Vie har sagt at de norske fornærmede i saken fullt ut har vært frivillig med på seksuell omgang, kommenterer aktor det slik:

— 14-16-åringer er ikke nok utviklet til å forstå rekkevidden av det de begir seg inn på. De fornærmede har hatt behov for å prøve ut sin seksualitet, det har Vie utnyttet ved å betale penger for det.

Aktor sa videre at Vie, etter hans oppfatning, har "klare pedofile trekk".

— Han har en tiltrekning mot barn fra 10-12 år og et stykke opp i tenårene. Det fremgår også av chatteloggene, sa Oma, og viste til eksempler fra Vies chatteaktivitet.

— I tiltalen er det snakk om fem gutter mellom 10 og 14 år, så tiltalte har både i ord og handling vist at han har den dragningen.

Oma mener også det er stor fare for gjentakelse av straffbare handlinger.

Publisert: