- Presset fra skanse til skanse

Aktor i Vie-saken mener det er grunn til å stille spørsmål ved Johan Martin Vies forklaringer i retten.