• 21. desember. Thomasmesse. Primstavmerke: Kors, hånd eller ølkrus.

Merkedager i desember

Navnet desember kommer av det latinske ordet decem som betyr ti. Denne måneden var den tiende i den gamle romerske kalenderen.