Tvil om køpris-flertall

Et flertall av bergenserne er for køprising, mener kommunen og Statens vegvesen. Men da har folk svart på noe helt annet enn det som er foreslått.