- Minst eitt kollektivfelt

Kollektivfelt langs begge sider av vegen til Sotra krev store inngrep. I det minste trengst eitt felt for vestgåande bussar, meiner Fjell kommune.