• SJØLVGJORT: Sølvi og Arne Monsvik bygde hus tilpassa alderdommen, men blir straffa for det med høgare eigedomsskatt. Her i hagen med barnebarnet Bjørn Viktor. FOTO: OVE A. OLDERKJÆR

Pensjonistpar i skatteopprør

Langt utanfor bygdesentrum held Sølvi og Arne Monsvik seg med privat veg, vatn og gatelys. Men eigedomsskatten slepp dei ikkje unna.