• FOTO: SONJA YSTAAS

Angrer på SV-studier

Samfunnsviterne ved UiB angrer mest på utdanningsvalget.