- Slo politimann i ansiktet

Og politiet løp etter.