Lekser øker forskjellene

Lekser hjelper kun elever med høyt utdannede foreldre, viser forskning. Forskjellene i elevprestasjonene er større i klasser som får hjemmelekser enn i leksefrie klasser.