Talet på ledige dobla

Talet på ledige i Sogn og Fjordane er ei dobling frå same månad i fjor.