Frifunnet for grovt bedrageri

Men eks-advokat Marius Reikerås må likevel i fengsel.

Publisert Publisert

  • Liv Solli Okkenhaug
  • Per Lindberg
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

Den avskiltede advokaten Marius Reikerås ble frifunnet på flere tiltalepunkter da Bergen tingrett forkynte dommen mot ham i dag.

Dommerne har ikke funnet bevis for at han har begått grovt bedrageri eller bidratt til grov utroskap da han fikk utbetalt nær to millioner kroner fra en klient, en eldre bergensreder.

Derimot mener retten at Reikerås er skyldig i påvirkning av aktører i rettsvesenet.

Gjensidige trusselanklager

Blant annet mener dommerne at Reikerås forsøkte å påvirke advokat Helge Wesenberg, da han i forbindelse med et rettsmøte uttalte:

«Du skal vite det Wesenberg at du aldri skal klare å presse meg, ingen skal klare å presse meg og du har lagt deg ut med feil person, jeg skal henge på deg til din grav».

Reikerås har også anklaget Wesenberg for trusler i forbindelse med samme sak. Dette fester dommerne ikke lit til.

— Det kan synes som han forsøker å plassere seg i en posisjon som offer i saken, skriver de.

- Underslo fra kollega

Dommerne mener Reikerås også brøt loven da han fikk rederen til å signere på at han trakk en forliksklage mot Reikerås. Dommerne mener rederen på dette tidspunktet var så mentalt svekket at han ikke forsto hva han skrev under på.

I tillegg er eks-advokaten dømt for underslag av salærmidler fra en av medarbeiderne hans i den såkalte nordsjødykkersaken.

Straffen er satt til fem måneders fengsel.

Men utgangspunktet for hele den bitre striden mellom rederens familie og eks-advokaten, er Reikerås altså frifunnet for.

Statsadvokaten mener Reikerås utnyttet rederens alderdomssvekkelse til å lure penger til seg.

Dommerne mener det ikke er bevist utover rimelig tvil at rederen var ute av stand til å ivareta sine egne interesser på de tidspunktene utbetalingene til Reikerås skjedde.

De mener Reikerås forklaring om at rederen betalte ham på denne måten for å unngå skatt og avgifter ikke kan utelukkes.

Kritiserer pengerot

At Reikerås allerede er dømt i en sivil sak til å tilbakebetale pengene, er ikke til hinder for at han kan frifinnes, understreker dommerne.

De påpeker at kravene til bevis er lavere i en sivil sak enn i en straffesak, og at det heller ikke er noe i veien for at en kan bli dømt til å betale tilbake et lån, uten at det har skjedd noe straffbart.

Til tross for frifinnelsen for bedrageri og utroskap, retter dommerne krass kritikk mot Reikerås’ håndtering av saken, og setter spørsmålstegn ved hans troverdighet.

— Det tyder på at det har vært en svært uheldig sammenblanding av egne private midler og advokatvirksomhetens midler. Det reiser spørsmål om advokatens opptreden i forhold til regnskapsplikt, merverdiavgift og til etiske regler, heter det i dommen.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Han lyver om tilbakebetaling

  2. - Betalte tilbake mer enn jeg fikk

  3. Advokat tiltalt for bedrageri

  4. Bergensadvokat fratatt bevillingen