Kloakkmarerittet

Bergenshus er de reneste kloakkbomber. Og du kan glemme forsikringen. Bare spør Chiku Ali.