Gassbuss tok fyr

Gassbuss tok fyr. Den andre bussbrannen for Tide på en dag.