Mottar én omskåret i uken

I seks år har overlege Heidi Thornhill behandlet kjønnslemlestede kvinner. Hun har aldri hatt mistanke om at overgrepet har vært ferskt.