Anker Karlsvik-saken

Atle Karlsvik risikerer minst to rettsrunder til. Påtalemakten anker dommen der admiralen ble frifunnet.