- Barnevernet takket nei til gratis rushjelp

Bergensklinikkene ga barnevernet tilbud om gratis opplæring for å hanskes med rus. Men barnevernet var ikke interessert.