Vi spiser 80 kilo kjøtt årlig

Forbruket til himmels.