Ap vil stikke kjepper i byrådshjulet

Arbeiderpartiet mener at bybudsjettet som skal vedtas før jul, vil være ulovlig dersom ikke byrådspartiene endrer eiendomsskatten.