Et nytt år våkner

Stillheten - det er det jeg første registrerer. Fullstendig fravær av lyd. Bilenes konstante sus er borte. Ikke et fly på himmelen.