Kan løse parkeringsproblemer

Svein Georg Hansen i Nymark Velforenings nærmiljøgruppe stiller seg avventende til forslaget.