Klart for Stord-fly igjen

Tre månader etter konkursen i Coast Air er det 21.april klart for ruteflyging på Stord lufthamn igjen.