Fasit mattetentamen

Klarte du oppgavene? Her er svarene: