Stor oppslutning om ridehallen

Lokalbefolkningen i Fusa har bidratt med rundt 150.000 kroner til den nye ridehallen i Strandvik.