Eksplosjonsfare på E134

E314 i Dalen var stengt i flere timer torsdag kveld, etter at en trailer med farlig last kolliderte med en personbil.