Ødeleggelser ombord

Nylanserte «Bergensfjord»s første tur mellom Hanstholm og Bergen gikk ikke helt etter planen.