Adrian (21 mnd) falt åtte meter

Stupte ut av et vindu i tredje etasje.